Velkommen til bloggen!

Som yogalærer får jeg mange interessante spørsmål om det jeg driver med. Noen av spørsmålene gjentar seg ganske ofte, så derfor tenkte jeg at det kunne være greit å svare flere samtidig. Her vil det derfor komme artikler om yoga og meditasjon.

Det er viktig i denne sammenheng å påpeke at jeg er verken terapeut eller spesialist på noen måte. Artiklene er basert på mine erfaringer og tanker, og det er helt opp til leseren å vurdere om innholdet har noen verdi eller ikke.   

Kom gjerne med tips til temaer, send meg spørsmål som dukker opp, innspill til artiklene jeg skriver og annet. 

Jeg ønsker deg god lesning!