Smittevern hos Lotusfrøet

Alle som deltar på aktiviteter i regi av Lotusfrøet Yoga skal oppleve at de blir ivaretatt fysisk og psykisk. Det er imidlertid viktig å understreke at kurs, veiledning og/eller behandling hos Lotusfrøet ikke er tenkt å erstatte medisinsk eller terapeutisk behandling. Ved tvilstilfelle bør du alltid konsultere fastlege og/eller annen behandler før du avslutter eller begynner noe.

 1. SMITTEVERN

Vi følger de til enhver tid gjeldende lokale og nasjonale retningslinjer for smittevern.

1.1 GENERELT SMITTEVERN

 • Alle som benytter seg av tjenester hos Lotusfrøet Yoga mottar informasjon om gjeldende retningslinjer i forkant av besøk.
 • Fellesområder har oppmerking av avstand, der merkene er satt med 1 meters avstand. Ved krav til større avstand, vil dette varsles med oppslag.
 • Mulighet for håndvask er rett innenfor inngangsdør og i toalettrom ved yogarommet.
 • Desinfeksjonsmiddel er satt fram ved inngang, før inngang til yogarommet og i yogarommet.
 • Veileder for håndvask er hengt opp i tilknytning til fasilitetene.
 • Veileder for god hostehygiene er hengt opp ved inngang, i yogarommet og i toalettrommet.

NB! Det forutsettes at kunder og/eller deltakere som kjenner minste tegn til sykdom, holder seg hjemme.

1.1 YOGAUNDERVISNING

Hva angår smittevern kategoriseres et yogasenter som et treningssenter, og yogaundervisning i gruppe ansees da som gruppetrening. Det er derfor denne bransjestandarden som gjelder for yogatilbudet hos Lotusfrøet Yoga.

Yogalærer er ansvarlig for at retningslinjene for smittevern etterleves.

Ved oppmøte

De viktigste virkemidlene for smittevern i et yogasenter er hygiene og avstand mellom deltakerne.

 1. Ved ankomst må alle tilse at de holder avstand til øvrige deltakere.
 2. Alle skal enten vaske hendene med såpe eller benytte framsatt desinfeksjonsmiddel.
 3. I yogarommet går hver deltaker direkte til sin plass, og blir der i løpet av arrangementet. Matter er lagt ut i henhold til regler om avstand, og må da ikke flyttes.
 4. Yogalærer har delt ut nødvendig utstyr. Ønskes det mer/annet utstyr, hentes dette av yogalæreren.
 5. Deltakerne har med håndklær/laken o.l. for å kunne dekke til utstyr, slik at det ikke er noen direkte kontakt mellom deltaker og utstyr. Det som ikke kan dekkes til, desinfiseres mellom hver gruppe.
 6. Når lokalet forlates tilser yogalærer at deltakerne ivaretar påkrevd avstand.

Det er tillatt å benytte toalettet i løpet av arrangementet. Yogalærer ivaretar rutiner for renhold av toalett, håndvask, håndtak og andre kontaktflater.

Hva om yogasenteret må stenge?

Ved de tilfeller der senteret må holde stengt, eller det er store begrensninger i forhold til gruppestørrelse, vil all undervisning foregå over digitale medier. Dette vil det bli informert om fortløpende via e-post til deltakerne og via bedriftens Facebook-side Lotusfrøet Yoga, Sarpsborg.

1.2 MASSASJE

Massasje kategoriseres under virksomheter med én-til-én-kontakt. Retningslinjene nedenfor er hentet fra nasjonale veilederen for disse bransjene.

Daglig leder/massør er ansvarlig for at retningslinjene for smittevern etterleves.

MERK! Oversikt over hvem som har mottatt tjenester, og når, beholdes i 14 dager etter aktuell tjeneste, for mulig smittesporing.

Ved oppmøte

De viktigste virkemidlene for smittevern er hygiene og avstand. Ved ansikt-til-ansikt-kontakt, dvs. under 1 meter, kan munnbind benyttes.

 1. Det er lagt inn ekstra tid mellom behandlingene for å unngå overlapping i ventesone. Om det skulle bli overlapping, må både kunde og massør tilse at avstander blir ivaretatt.
 2. Kunde henstilles om å komme rett før egen behandling.
 3. Massør vasker eller desinfiserer hendene mellom hver kunde.
 4. Kunde ønskes velkommen uten håndhilsing.
 5. Ved ankomst skal kunde enten vaske hendene med såpe eller benytte framsatt desinfeksjonsmiddel.
 6. Massasjebenk desinfiseres mellom hver kunde.
 7. Alt av laken, håndklær o.l. som har vært i kontakt med kunde vaskes mellom hver bruk.
 8. Kunde vasker eller desinfiserer hendene etter behandling.

Det er tillatt å benytte toalettet før og etter behandling. Massør ivaretar rutiner for renhold av toalett, håndvask, håndtak og andre kontaktflater.

Denne artikkelen er hentet ut av virksomhetens HMS-håndbok. Sist oppdatert 10.01.2021.