Du fortjener å ha et best mulig liv!

Kanskje har du kommet til et punkt i livet der du kjenner at du kunne ønske at tingene var annerledes. Det er imidlertid sånn at den følelsen ikke alltid er så tydelig. Det kan være en eller flere små ting som sender noe signaler, men at det er vanskelig å dekode.

Uansett om signalene er sterke eller svake, så er det hensiktsmessig å ta tak i dem. «Å ta tak i» er ofte ensbetydende med endring. Og, denne endringen er igjen en prosess, noen ganger enkel og grei, andre ganger omfattende og kanskje også smertefull. Men du fortjener jo å ha et best mulig liv, så da er det mest sannsynlig verdt jobben.

I det øyeblikket du innser at du trenger å gjøre en innsats for din egen livskvalitet, så kan det plutselig oppleves overveldende. Da kan det være godt å ha en objektiv part å sparre med. En part som kan veilede underveis i prosessen, gjennom å stille deg de spørsmålene du ikke visste at du har svarene på. For det er det endringsveiledning handler om, å hjelpe deg med å finne de riktige svarene og løsningene for deg.

Jeg har i hele mitt yrkesaktive liv jobbet med mennesker, i den forstand at jeg har ledet og veiledet medarbeidere. Jeg har jobbet med utvikling av organisasjoner, både helhetlig, strategisk og operativt, samt på individnivå. Nå ønsker jeg å være der for deg, når du trenger en samtalepartner og en som kan guide deg gjennom din endringsprosess.

Kontakt meg her!
Veiledning