Er tankespinn våkne drømmer?

Da jeg var liten ble jeg fortalt at drømmene mine var en måte for sinnet å bearbeide dagens inntrykk. Men så hendte det at drømmene gjentok seg, og da lurte jeg veldig på om det kunne stemme. Alle dagene var jo ikke like, og da heller ikke inntrykkene, sånn som drømmene var. Drømmene må derfor være noe mer. De er et resultat av inntrykk og opplevelse, men ikke bare fra dagen i dag. Gjennom symbolikk prøver de å fortelle noe til drømmeren, om positive og negative sider ved livet, hele livet.

Sånn er det med tankespinn også, tenker jeg. For tankespinnet kommer også oftest når du «sover», dvs. noe vekker deg og tankene begynner å spinne. Det går an å tenke seg at det er et budskap i tankespinnet, som går ut over å huske å sette ut avfallet før du drar på jobben, for så å rekke det der møtet osv. osv. Tankespinnet kan være et signal om at det er noe som oppleves utfordrende, men som du kanskje ikke helt vil ta innover deg. Og hvorfor det?

Tankespinn er ofte forbundet med stress, i den betydningen av stress der du opplever at du ikke greier å levere i henhold til egen forventning, og kanskje ikke i forhold til andres forventning heller. Utfordringen er imidlertid at kanskje vi ikke ønsker å forholde oss til det. Vi skylder på tankespinnet og dårlig søvn for at vi presterer dårligere. Men, tankespinnet dukker ikke bare opp av seg selv.

Det dukker opp når livet blir for mye. Men vi vil ikke stoppe opp å undersøke hva budskapet bak tankespinnet er, for vi ønsker ikke å reflektere over hva som er bra eller mindre bra. Tankespinnet kommer for at vi ikke lytter til signalene kropp og sinn sender ut. Og, det kan være en enkel forklaring på det. Hvis vi forholder oss til signalene og budskapet, så må vi kanskje gjøre noen endringer i livet. Endringer i livet betyr at vi mest sannsynlig må foreta noen valg og fatte noen beslutninger. Det kan være tøft, så vi unngår det gjerne i det lengste. Problemet er at til slutt vil kropp og sinn gjerne si STOPP!

Det kan være at du nå tenker at «Seriøst, så alvorlig er det vel ikke?!». Muligens at jeg overdramatiserer litt her, men jeg tror at de fleste langt på vei kan kjenne seg igjen. Det betyr kanskje at flere kunne hatt godt av å se livet sitt fra en observatørs ståsted.

Jeg ønsker at du unngår å komme til stopp-punktet, og har flere verktøy å dele med deg. Ta gjerne kontakt med meg via e-post til ingvild@lotusfroetyoga.no, om du tenker at jeg kan bidra med noe.